Zkontrolované platby se ukládají do WordPress a najdete je pod Administrace > Fio platby.

Najdete zde seznam plateb se základními informacemi a také tlačítka pro ruční spárování plateb pro případ, že třeba zákazník špatně zadal variabilní symbol platby.

Chcete předejít špatně vyplněným platbám od zákazníků? Používejte náš plugin QR platby pro WooCommerce.