Nastavení pluginu

Nastavení pluginu najdete tamtéž, kde jste plugin aktivovali, tedy: Administrace > WooCommerce > Nastavení > Fio platby ( nebo jednoduše dejte za Vaši doménu: /wp-admin/admin.php?page=wc-settings&tab=settings_fio_checker ).

Tokeny

Vložte zde tokeny k FIO API, které jste si vygenerovali v nastavení 
Vašeho internetového bankovnictní. Jednoduchý videonávod na získání API tokenu najdete zde. Při vytváření nastavte Práva tokenu na Pouze sledovat účet, aby se zamezilo případnému zneužití tokenu k vybílení Vašich účtů.

Zadat můžete až 4 tokeny, to znamená, že můžete kontrolovat až 4 různé účty u Fio banky zároveň. To se hodí obzvláště, když máte různé účty pro různé měny.

Poznámka: v některé s příštích verzí je v plánu přidat filter, kterým by se mohlo nastavit libovolné množství tokenů.

Další

Meta key

Název meta klíče vyplňte v případě, že používáte nějaký plugin na úpravu číslování objednávek. Je to klíč, pod kterým se číslo objednávky ukládá do databázové tabulky {$prefix}_postmeta. Každý plugin na přečíslování objednávek používá jiný meta klíč. Pokud klíč nenajdete v dokumentaci Vašeho pluginu, tak zkuste prohledat jeho soubory, hledejte tam funkci pro volání post meta get_post_meta, v jejích by měl být Váš meta key.

Časový úsek kontroly

Je nastavení jak daleko do minulosti se při každé kontrole plateb bude plugin dívat.

Výchozí a doporučené nastavení je volba Pokračovat od posledního. API endpoint si pamatuje, kterou platbu Vám poslal jako poslední pomocí tzv. zárážky, při dalším zavolání API Vám tedy naservíruje až platby následující po nastavené zarážce.

Zarážku je možné v případě potřeby pomocí API přenastavit. Stačí zadat do adresního řádku tento link https://www.fio.cz/ib_api/rest/set-last-id/{token}/{id}/, s tím, že {token} nahradíte svým tokenem a {id} nahradíte s id operace platby, kterou chcete nastavit jako poslední.

Další možnosti doporučuji používat pouze jednorázově. Ušetří se tím výkon webu, který by zbytečně zpracovával platby, které už zpracovány byly.

Interval spouštění kontroly

Nastavuje, jak často se bude kontrola spouštět. Intervaly v nabídce jsou pak spouštěné pomocí WP Cron, to znamená, že jejich spuštění je závislé na spuštění WordPress, neboli, když nikdo stránku nenavštíví, tak ke spuštění WP Cronu nemusí dojít, dokud někdo na stránku navštíví. Pokud jsou ve frontě nakupeny scripty, které čekají na své spuštění, může to mít dočasně negativní vliv na rychlost webu.

Alternativou je použití Cronu na Vašem serveru. Serverový script je řízen hodinami a je spouštěn pravidelně bez ohledu na to, jestli web někdo navštívil. Nastavení najdete ve správě webhostingu, nebo pokud máte SSH přístup k serveru, můžete Cron nastavit přes příkazový řádek. Link, který pak vložíte do Cronu najde pod tímto polem.

Nastavení stavů objednávek

Kontrolovaný stav objednávky

Při kontrole si plugin načítá objednávky, podle toho, jestli mají stav, který je zde nastavený a pak čísla těchto objednávek porovnává s variabilními symboly plateb načtených z Fio API.

Výchozí kontrolovaný stav je Čeká na vyřízení.

Pokud potřebujete kontrolovat více různých stavů objednávek, tak můžete použít filter woo_fio_kontrolovane_stavy tak, jako v této ukázce, kde je nastavena kontrola objednávek ve stavu Čeká na vyřízení a Zrušeno.

add_filter( 'woo_fio_kontrolovane_stavy', 'woo_fio_uprava_kontrolovanych_stavu' );
function woo_fio_uprava_kontrolovanych_stavu($stavy){
  return ['wc-on-hold', 'wc-cancelled'];
}

Kód vložte do souboru functions.php, nebo kamkoliv, kde dáváte funkce.

Ostatní nastavení stavů

Na obrázku vidíte pole nastavení Virtuální produkty, Paušální sazba, Doprava zdarma a Místní vyzvednutí. Tyto pole se zobrazují dynamicky, podle toho, jaké způsoby dopravy máte na svém e-shopu aktivované a pro každou tak se tedy nastavuje stav, do kterého se po spárování s platbou přepne zvláště.