Když máme aktivovánu licenci, tak můžeme přistoupit k nastavení pluginu. Věc je to poměrně jednoduchá a za pár minut hotová.

Získání přístupových údajů k API

Nejdříve bude potřeba získat přístupové údaje k API služby GoSMS. Jděte na stránku app.gosms.eu a přihlaste se. Pokud ještě nemáte účet, tak si ho zdarma registrujte. Po registraci nezapomeňte podporu požádat o připsání kreditu 20 Kč, který se vám bude hodit na testování pluginu.

1. V hlavním menu najděte API a pod ním položku API.

2. Na této stránce najdete potřebné přístupy k APIKlient ID a Klient Secret. Pokud je tam nemáte, tak si je vygenerujte pomocí tlačítka.

Zadání přístupů ke GoSMS API v administraci webu

Když už máme potřebné přístupové údaje, tak je můžete zadat v hlavním nastavení pluginu do polí, která jsou pojmenována stejně jako na portálu GoSMS.

Kanál pro odesílání zpráv – Výběr kanálu, kterým se budou SMS zprávy odesílat. Pod jedním účtem můžete mít různé kanály s různým nastavením. Nabídka bude po instalaci prázdná. Nejdříve je potřeba mít zadané Klient ID a Klient Secret, pak uložíte nastavení. Během uložení se načtou dostupné kanály a po novém načtení stránky je najdete v nabídce. Nabídka se aktualizuje při každém uložení nastavení.

Testovací režim

Abyste si mohli v klidu otestovat zprávy bez potřeby odesílání SMS, je tady funkce testovací režim. Při zaškrtnutí této volby se budou zprávy odesílat na zadaný e-mail.