Hlavní nastavení je nastaveno a přichází čas na vytvoření první SMS zprávy. V administraci najděte v menu GoSMS a rovnou v podnabídce vyberte Přidat novou SMS.

Zpráva

Typ zprávy – momentálně plugin nabízí jedinou volbu typu SMS a tou jsou Stavy objednávek. Jsou to tedy zprávy, které jsou odesílané při vytvoření nebo změně stavu objednávky.

V budoucnu přidáme další možnosti. Pokud máte nějaký tip, tak budeme rádi, když se o něj s námi podělíte. 🙂

Zpráva – Zde napište svou zprávu. K dispozici vám jsou i zástupné kódy pro dynamické vložení informací z objednávky, které máte vypsané pod textovým polem. Po kliknutí na některý z nich se vám zástupný kód zkopíruje do schránky a můžete jej rovnou vložit do textového pole.

Délka jedné SMS zprávy je 160 znaků. Nad textovým pole pro kontrolu najdete počítadlo znaků a SMS zpráv. Pokud používáte zástupné kódy, tak tento údaj berte jen jako orientační, protože se výsledný počet znaků změní v závislosti na obsahu vložených proměnných.

Nastavení podmínek SMS

Výchozí stav objednávky – zpráva se odešle, pokud objednávka měla původní stav zadaný v tomto poli.

Nový stav objednávky – zpráva se odešle, pokud objednávka má nový stav zadaný v tomto poli.

Poznámka – je potřeba nastavit minimálně jeden ze stavů objednávky. Najdete zde samozřejmě i vlastní stavy objednávek.

Pro konkrétní příjemce – pokud je pole prázdné, tak se SMS zpráva odešle na telefonní číslo zadané ve fakturáčních údajích objednávky. Pokud je vyplněné, tak se odešle pouze na telefonní čísla zadaná v tomto poli. Telefonní čísla zadávejte v mezinárodním formátu +420123123123 a oddělte je čárkou.

Podle země – SMS zpráva se odešle pouze pokud je fakturační země objednávky podle zemí zadaných v tomto poli. Nechte pole prázdné, když je vám to jedno.

Podle dopravy – odesílejte jen u objednávek s vybranými způsoby dopravy. Nechte pole prázdné, když je vám to jedno.

Podle platební metody – odesílejte jen u objednávek s vybranými platebními metodami. Nechte pole prázdné, když je vám to jedno.

Podle uživatelské role – odesílejte jen u objednávek, jejichž zákazník má konkrétní uživatelskou roli. Nechte pole prázdné, když je vám to jedno.